Att förankra och sprida projektets resultat

Projektfinansieringens huvudsakliga mål är att vara den drivande kraften bakom en ny slags verksamhet. Därför är det viktigt att sökanden redan på förhand planerar hur verksamheten ska fortsätta eller hur man kan utnyttja resultaten på något annat sätt. Projektfinansieringen är ingen bestående finansieringsform och projektets resultat ska även kunna utnyttjas senare.

Kärnfrågan för förankringen är hur du kan produktifiera och marknadsföra resultaten från ditt projekt, t.ex. ett nytt verksamhetssätt, som en del av din egen eller samarbetsorganisationens normala verksamhet.

Tips: På nätet finns många bra guider och modeller som stöd för produktifieringen och marknadsföringen.

Tips: Inled förankringen i din egen organisation. Hur säljer du din produkt till en annan organisation om inte ens din egen organisation har tagit till sig den?