Särskilda horisontala teman

Förutom strukturfondsprogrammets tyngdpunkter kan programmets finansiering riktas till särskilda horisontala teman. Projektets verksamhet ska ändå överensstämma med det särskilda mål som beskrivs i programmet, men den kan fokusera starkt på ett eller flera särskilda teman som presenteras här.