Annonsmallar

Annonsmallar för användning i t.ex. tidningsannonser finns i tre storlekar:

  • A4 (210 x 297 mm)
  • A6 (105 × 148 mm)
  • liten annons (82 x 50 mm).

Annonsmallar finns på tre språk (finska, svenska, engelska) och med tre fondlogor (ERUF, ESF, båda fonderna).

De krav på kommunikationen som ställs i den allmänna förordningen (EU nr 1303/2013) har beaktats i designen av mallarna.

InDesign-annonsmallarna hittar du i zip-mappen:

 

finska svenska engelska