Självbedömning

Att bedöma den egna verksamheten är en normal del av projektet. Man väljer en sådan bedömningsmetod som bäst lämpar sig för projektet. Bedömningen kan genomföras som självbedömning eller som extern tjänst. Genomförandet och resultaten bedöms i förhållande till projektets mål. I bedömningen vore det viktigt att förutom projektpersonalen och styrgruppen även lyssna på representanter från samarbetspartner och målgruppen. På basis av bedömningen kan man vid behov förhandla med den finansierande myndigheten om att ge projektet en ny riktning.

Förutom att nå målen kan bedömningen även beakta t.ex.

  • styrgruppens verksamhet
  • kommunikation
  • projektets åtgärder och deras kvalitet
  • fortsättningen av verksamheten som utvecklats under projektet

Tips: Bekanta dig med webbplatser som behandlar självbedömning under rubriken På andra webbplatser.