Internationellt samarbete

I verkställandet av strukturfondsprogrammet uppmuntras både finansiärer och genomförare att inom projektverksamheten beakta det mervärde som internationellt samarbete medför. Inom ramen för programmet kan man utföra utvecklingsverksamhet med partner från andra EU-medlemsländer. Det uppmuntras särskilt till samarbete mellan länderna i Östersjöområdet inom ramen för gemensamma mål som ingår i Östersjöstrategin.

För den verksamhets del som berör socialfonden kan man inom de projekt som tagits med i programmet självständigt genomföra internationellt samarbete med partner som man skaffat själv, eller särskilt med andra medlemsländer genom projektansökningar för internationellt samarbete som ordnas koordinerat. Under programperioden uppehåller kommissionen en partnerdatabas som man kan utnyttja i båda fallen för att planera och förbereda projektets internationella samarbetselement.