Visitkort

Visitkort (85 x 50 mm) finns tillgängliga som InDesign-filer på tre språk (finska, svenska, engelska) och med tre fondlogor (ERUF, ESF, båda fonderna).

De krav på kommunikationen som ställs i den allmänna förordningen (EU nr 1303/2013) har beaktats i designen av mallarna.

Alla versioner finns i  zip-mappen.