Vilka är programmets verksamhetslinjer och särskilda mål?

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland har fem prioriterat områden och 13 särskilda mål. Alla projekt ska förverkliga något av dessa särskilda mål. Ingen annan typ av verksamhet kan genomföras med finansiering från programmet.

Finlands statsråd och Europeiska kommissionen har godkänt Finlands programdokument.

1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF)

 • Skapa ny affärsverksamhet
 • Förbättra trafik- och logistikförbindelser som är viktig för små och medelstora företag (endast i Östra och Norra Finland)
 • Främja företagens tillväxt och internationalisering
 • Främja små och medelstora företags energieffektivitet

2. Produktion och användning av ny information och kunskap (ERUF)

 • Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
 • Stärka företagens innovationsverksamhet
 • Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar

3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)

 • Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden
 • Förbättra produktiviteten och arbetshälsan
 • Lindra differentieringen mellan könens arbets- och studiekarriärer

4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF)

 • Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet
 • Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher

5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF)

 • Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet