Kostnadernas stödberättigande

Kostnadernas stödberättigande fastställs av projektets finansieringsbeslut och dess villkor samt nationell lagstiftning och särskilt den s.k. förordningen om stödberättigande (Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna 358/2014). Förordningen om stödberättigande trädde i kraft 1.5.2014.

På projekt inom programperioden 2007-2013 tillämpas de lagar och förordningar som var i kraft då projektet godkänts.