Logotyper

Man bör använda EU-flaggans emblem och namnet på den fond som finansierar projektet i all informationsverksamhet som berör strukturfondsprojekten. Färdiga logotyper med text har gjorts av emblemet för bruk i ERUF- och ESF-informationsverksamhet. Dessutom bör "Hävkraft från EU" användas som logotyp eller som slogan i textform i allt informationsmaterial. Logotyperna finns att få i olika filformat och som svartvita. Den svartvita logotypen ska användas endast om materialet kopieras svartvitt. PDF-filformatet av den svartvita logotypen av EU-flaggans emblem kan också användas i tryck. Närmare instruktioner finns i informationsanvisningen avsedd för mottagare av stöd för strukturfondsprojekt. Informationsanvisningen publiceras på svenska i oktober 2014.

Tips: Märk att logotyperna har ändrats för programperioden 2014-2020.

EU-flaggans emblem

EU-flaggans emblem bör användas i all informationsverksamhet och allt material som berör strukturfonderna. Om informationen berör båda fonderna (information mellan myndigheter) bör emblemet med båda fondernas namn användas. EU-flaggans emblem bör vara minst lika stor som den största logotypen i samma kontext.

Emblem för ERUF:s och ESF:s gemensamma informationsverksamhet

ERUF och ESF EU-emblem på svenska

Finska:            png 13 kb     eps 1273 kb     pdf 701 kb
Svenska:         png 14 kb     eps 1276 kb     pdf 725 kb
Engelska:         png 11 kb    eps 1254 kb      pdf 709 kb
Enaresamiska:  png 13 kb     eps 1245 kb     pdf 707 kb
Nordsamiska:    png 13 kb     eps 1252 kb     pdf 669 kb

 

Svartvitt emblem för ERUF:s och ESF:s gemensamma informationsverksamhet

Svartvitt ERUF och ESF EU-emblem

Finska:            png 12 kb       pdf 846 kb
Svenska:         png 14 kb       pdf 836 kb
Engelska:         png 13 kb       pdf 831 kb
Enaresamiska:  png 13 kb       pdf 707 kb
Nordsamiska:    png 13 kb       pdf 669 kb

 

ERUF-emblem

ERUF-emblem på svenska

Finska:            png 10 kb      eps 1220 kb       pdf 707 kb
Svenska:         png 12 kb      eps 1230 kb      pdf 711 kb
Engelska:         png 11 kb      eps 1227 kb      pdf 709 kb
Enaresamiskapng 13 kb     eps 1245 kb       pdf 707 kb
Nordsamiska:   png 13 kb     eps 1252 kb       pdf 669 kb

Svartvitt ERUF-emblem

Svartvitt ERUF-emblem på svenska

Finska:            png 10 kb        pdf 816 kb
Svenska:         png 11 kb        pdf 819 kb
Engelska:         png 11 kb        pdf 816 kb

Enaresamiska:  png 10 kb       pdf 802 kb
Nordsamiska:   png 10 kb       pdf 805 kb

ESF-emblem

ESF-emblem på svenska

Finska:           png 10 kb      eps 1216 kb       pdf 704 kb
Svenska:        png 10 kb      eps 1210 kb       pdf 700 kb
Engelska:        png 10 kb      eps 1203 kb       pdf 697 kb
Enaresamiska: png 10 kb      eps 1197 kb        pdf 685 kb
Nordsamiska:  png 10 kb      eps 1204 kb       pdf 654 kb

 

Svartvitt ESF-emblem

Svartvitt ESF-emblem

Finska:             png 9 kb        pdf 812 kb
Svenska:          png 10 kb       pdf 807 kb
Engelska:          png 9 kb        pdf 805 kb

Enaresamiska:   png 9 kb       pdf 799 kb
Nordsamiska:    png 10 kb      pdf 802 kb

"Hävkraft från EU"-logotypen

"Hävkraft från EU"-logotypen eller slogan i textform ska också användas i all informationsverksamhet och allt material.

Häfkraft från EU logotypen på svenska Svartvitt Häfkraft från EU logotypen på svenska

Finska:            png 29 kb     eps 562 kb     pdf 250 kb
Svenska:         png 31 kb     eps 565 kb     pdf 256 kb
Engelska:         png 31 kb     eps 566 kb     pdf 255 kb

Enaresamiska:  png 32 kb     eps 602 kb      pdf 273 kb
Nordsamiska:   png 30 kb     eps 617 kb      pdf 263 kb

Finska:           png 29 kb     eps 562 kb      pdf 250 kb
Svenska:        png 31 kb     eps 565 kb      pdf 255 kb
Engelska:        png 31 kb     eps 567 kb      pdf 255 kb

Enaresamiska: png 32 kb     eps 602 kb      pdf 272 kb
Nordsamiska:   png 30 kb     eps 616kb      pdf 263 kb