Materialbanken

Här finns programmen, anvisningar och andra dokument gällande strukturfonder. Regionala ansökningar, program och evenemang finns på de regionala sidornas materialbankerna.

Materiaalipankki

Valtakunnallisten sivujen materiaalipankki
Undermappar
Visar 30 resultat.
Antal per sida 30
av 1
Mapp Antal mappar Antal dokument
Arviointi
Undermappar:
4 0
EAKR- ja ESR-ohjelmien vuosiraportit 2014 0 5
Erityisteemat
Täällä on erityisteemoihin liittyvää aineistoa.
0 3
Esitykset hakijoille
Yleisesittelyt ohjelmakauden 2014-2020 uudistuksista rakennerahastotoiminnassa
0 4
Euroopan globalisaatiorahasto 0 1
Hakijalle 0 3
Hankehakujen materiaalit
Valtakunnallisiin ym. hankehakuihin liittyvät materiaalit

Undermappar:
6 0
Hankkeiden käyttöön tarkoitetut materiaalit
Hankkeiden sisäiseen käyttöön tarkoitetut maksatushakemuksen taustalomakkeet ja ESR-hankkeen osallistujalista erikseen raportoitavien kustannusten tietojen keräämiseksi
0 3
Hankkeiden loppuraporttiin liittyvät materiaalit
Loppuraportit, jotka toimitetaan viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä liitteenä (kunnes loppuraportin toimittaminen sähköisesti on mahdollista EURA 2014 -järjestelmässä).
0 5
Hankkeiden seurantaan liittyvät materiaalit
Rakennerahastohankkeiden seurantatietojen keräämisessä hyödynnettävät materiaalit

Undermappar:
2 0
Integration 2018 -materiaalit
Integration 2018 -tilaisuuden esitykset kaistoittain.

Undermappar:
7 0
Kansainvälinen yhteistyö
Undermappar:
3 2
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman vuosiraportit 0 8
Maahanmuuttoasiat 0 1
Määrärahat 0 1
Manner-Suomen ESR-ohjelman vuosiraportit 2007-2013 0 9
Ohjeet ja oppaat sekä esitteet 0 3
Ohjelmakauden 2007-2013 aineistoja 0 5
OKMn valtakunnalliset ESR-toimenpidekokonaisuudet
Undermappar:
6 7
Päätöksen ehdot 0 4
Pk-yritysaloite 0 6
Rahoitusvälineet 4.6.2019
Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämä tilaisuus rakennerahastokauden 2021 - 2027 pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen liittyen
0 6
Rakennerahastovarojen jako 0 1
Saavutettavuus 0 2
Tietosuoja 0 4
Tilaisuuksien ohjelmia 0 2
Vähähiilisyys 0 4
Valtakunnallisuudesta vipuvoimaa TEM työkokous 15.9.2015
Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämä työkokous 15.9.2015 Scandic Marina Congress Center, Helsinki
0 1
Viestintä 0 2
Yhteinen haku 2016
Yhteinen haku 2016, Belgian Flanderin haku
0 21
Visar 30 resultat.
Antal per sida 30
av 1

UKMs riksomfattande ESF-åtgärdshelheter

Undermappar
Mapp Antal mappar Antal dokument
2014 urvalskriterier 0 6
2015 urvalskriterier 0 9
Visar 2 resultat.