MATTO-projektet (S10432)

MATTO-projektet (26.5.2008–31.12.2014) koordinerade ESF-programmet för utveckling av arbetskraftsinvandringen med målet att utveckla tjänster och processer samt öka aktörernas kunskap och kompetens gällande rekrytering av utländsk arbetskraft. Under 2007–2014 genomförde utvecklingsprogrammet totalt 46 projekt runt om i Finland. Koordineringsprojektet ansvarade för främjandet av nätverksprojektens samarbete och säkerställandet av ett smidigt informationsutbyte mellan projekten och aktörer som arbetade med utvecklingsprogrammet och annan arbetsrelaterad invandring.

Erfarenheterna av MATTO-strukturens utvecklingsarbete har utnyttjas brett i planeringen av EURES-verksamheten och programmet för arbetskraftens rörlighet i Europa, som genomförs under strukturfondsperioden 2014–2020. ESF–EURES-samarbetet har varit centralt för MATTO-strukturen och nätverket även i det egentliga utvecklingsarbetet i samband med rekryteringsåtgärder både i Finland och i ursprungsländerna. MATTO-strukturen producerade ett flertal publikationer för olika ändamål. Projektet ansvarade för produktion av innehåll till webbplatsen www.workinfinland.fi och för dess uppbyggnad. För Utbildningsstyrelsens helhet www.kotisuomessa.fi producerade MATTO studieprogrammet "Tervetuloa töihin!" (12/2012).

Utmaningen har varit det svåra temat (arbetskraftsinvandring) men projektet har bidragit till större medvetenhet och god praxis (sjukskötare till Finland) samt tagit fram publikationer, guider och utbildningar.

 

Konkreta resultat och effekter

webbplatserna "workinfinland.fi": mol.fi och yrityssuomi.fi,

studieprogrammet "Tervetuloa töihin!": Utbildningsstyrelsens AIKIS,

attraktionsstrategin: ANM:s riktlinjer för int. arbetsförmedling och

rekryteringstjänster: EURES-utvecklingsarbetet.

MATTO-strukturens viktigaste publikationer i vilka synpunkter och erfarenheter från projektet har utnyttjats:

Tarpeesta toimeen työperusteisen maahanmuuton opastus- ja palvelujärjestelmän kehittämisessä (kartläggning av projekt kring utveckling av systemet för arbetskraftsinvandring), 2010

Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategian esiselvityksen loppuraportti (slutrapport från en förutredning om attraktionsstrategin), 2010

Jobba i Finland (guide), 2011

Kokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen (rekryteringsguide), 2012

Maahanmuuton opastusjärjestelmät (vägledningssystem för invandring mol.fi, yrityssuomi.fi), 2012–2013

Opintokokonaisuus suomen kielestä, suomalaisesta työelämästä ja kulttuurista (studieprogram om finska språket, arbetslivet och kulturen i Finland), 2012

 

Mervärde för nationell verksamhet:

MATTO och ESF-utvecklingsprogrammet för arbetskraftsinvandring spelade en viktig roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet för arbetskraftsinvandring (IM 2009).

MATTO var med i beredningen av ANM:s riktlinjer (färdiga i december 2011) för den offentliga arbetsförmedlingens uppgifter vid rekrytering av arbetskraft utanför EU/EES.

Trots att ESF-utvecklingsprogrammets åtgärder utomlands främst gällt EU/EES och immigranter finns det många funktioner och processer som är enhetliga och även tillämpbara på arbetskraft som kommer utanför EU/EES.

MATTO är med i ANM:s HYVÄ-program och dess process för rekrytering av sjukskötare och närvårdare från länder utanför EU/EES.

MATTO har spelat en viktig roll i förnyelsearbetet inom EURES-tjänsten.