Förändringar i genomförandet av projektet

Projektet ska genomföras i enlighet med den projektplan som godkänts som bilaga till finansieringsbeslutet. Ibland leder åtgärderna inte till önskat resultat eller så motsvarar inte kostnadsberäkningen inte de preciserade planerna. Även styrgruppen kan konstatera ett ändringsbehov och göra ett ändringsförslag. Om ändringsbehov uppkommer lönar det sig att på förhand kontakta den myndighet som finansierar projektet.

Betydande ändringar kräver alltid att man lämnar in en ändringsansökan och får ett ändringsbeslut. Ändringarna träder i kraft först då den finansierande myndigheten godkänner ändringen med ett beslut. Ändringar kan inte godkännas retroaktivt. Därför bör ändringar uppmärksammas och den finansierande myndigheten bör informeras om dem på förhand.

Tips: Reagera alltid på ändringsbehov i god tid.