Styrgrupp

En styrgrupp tillsätts för projektet om detta förutsätts i projektets finansieringsbeslut.  Styrgruppen styr, stöder och följer med hur projektet framskrider. Dess uppgift är att hjälpa med att uppnå projektets mål och styra projektets innehållsmässiga genomförande. Styrgruppen har ändå inget rättsligt ansvar för projektets verksamhet, utan ansvaret ligger hos stödmottagaren.

Det är meningen att ha en så omfattande sakkunskap som möjligt som ligger nära den praktiska verksamheten som stöd för ledandet. Det rekommenderas även att ta med representanter för målgruppen i styrgruppen. I sammansättningen bör man även fästa uppmärksamhet vid representation av båda könen. Protokoll förs över styrgruppens möten. De närmare villkoren för styrgruppens verksamhet ges i projektets finansieringsbeslut.

Tips: Försök att göra styrgruppens verksamhet sådan att även du själv skulle vilja delta.