Kooperativt företagande och social ekonomi / Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous (S10658)

Projektet kring kooperativt företagande och social ekonomi (1.7.2008-31.12.2013) ingick i ett ESF-program för finska fastlandet (Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden moottorina). Projektet genomfördes 2009–2013 och marknadsfördes under namnet "Yhdessä yrittämään". Merparten av projektets tjänster utfördes av Tammerforsregionens centrum för andelsverksamhet.

Olika kommunikativa metoder användes för att göra kooperativt företagande mera känt.  Projektets webbplats www.yhteistoiminta.fi var den huvudsakliga kommunikationskanalen.  Projektet bedrev egen marknadskommunikation och tog fram olika broschyrer om kooperativt företagande och dess tillämpningar. Projektets informationsmöten hade totalt 2 470 deltagare.

Företagsrådgivarnas kunskaper i kooperativt företagande främjades och kompletterades med bl.a. omfattande stödmaterial för rådgivningen och backup i rådgivningssituationer. Projektet anordnade utbildningar i kooperativt företagande på grund- och fördjupad nivå. Responsen på projektets utbildningar och seminarier har varit mycket god.

Projektet skapade ett nätverk för kooperativt företagande med 146 företagsrådgivare som kontaktpersoner. Vid projektets slut omfattade nätverket alla regioner som har FöretagsFinland-avtal på finska fastlandet. Genom kontaktpersonerna medverkade projektet i olika tester av kooperativa affärsmodeller inom totalt 14 pilotprojekt.

Projektet har gett mångsidigt expertstöd i specialfrågor samt olika anvisningar och utlåtanden om kooperativt företagande. Man samarbetade mycket med olika nationella organisationer och projekt. Projektet var också aktivt i internationella nätverk och strävade efter att föra in internationella erfarenheter i den finska diskussionen.