Power point -mallar

Power point-mallar kan användas för presentationer om strukturfonderna och projekt. I design av mallen har informationskraven i kommissionens förordning (EU nr 1303/2013) tagits i beaktande.

Power point-mall för fondernas (ESF och ERUF) gemensamma informationsverksamhet:

finska svenska engelska

 

Power point -mall för ERUF-projekt:

finska svenska engelska

 

Power point -mall för ESF-projekt:

finska svenska engelska