Finansierade projekt 2014–2020

På den här sidan visas projekt som finansierats med pengar från strukturfonder under programperioden 2014–2020 Områdena har samlat färdiga territoriella sökningar i informationstjänsten för datasystemet EURA 2014.

Sök projekt

Verksamhet och resultat i områdena