Vad är partnerskapsöverenskommelsen?

I partnerskapsöverenskommelsen fastställs det hur man genom ESI-fonderna ska främja målen och syftena i Europa 2020-strategins smarta, hållbara och delaktiga tillväxt. Dessutom beskrivs arrangemangen för att främja integrerad användning av ESI-fonderna, koordinera ESI-fonderna med annan relevant unionspolitik och -redskap samt ESI-fondernas samarbetsåtgärders insatsområden.Europeiska kommissionen har godkänt partnerskapsöverenskommelsen 7.10.2014.

Vad betyder ESI-fonderna?

Europas struktur- och investeringsfonder (d.v.s. ESI-fonderna) är Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska havs- och fiskerifonden. Europas struktur- och investeringsfonder spelar en viktig roll i att uppnå Europa 2020-strategins mål.

Varför måste partnerskapsöverenskommelsen upprättas?

Upprättandet av partnerskapsöverenskommelsen grundar sig på EU-kommissionens förordning om allmänna bestämmelser som berör Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden (ESI-fonderna). Den samlar medlemslandets ESI-fonders åtgärdsprograms resultatmål och finansiering i förhållande till Europa 2020-strategin.

Läs mer

Europeiska kommissionen har godkänt partnerskapsöverenskommelsen 7.10.2014.