REACT-EU -rahoitus

REACT-EU -väline on osa Euroopan unionin Next Generation EU -elpymispakettia. Se tuo lisää rahoitusta Suomen "Kestävää kasvua ja työtä" –rakennerahasto-ohjelmaan 2014-2020.

REACT-EU-välineellä (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista. REACT-EU-rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

REACT-EU-välineen kautta käyttöön tulevat 295 miljoonaa euroa jakautuvat vuosille 2021–2023. Kokonaisuudesta noin 169 miljoonaa euroa on EU:lta tulevaa rahoitusta ja noin 126 miljoonaa euroa valtion vastinrahoitusta.

Suomen "Kestävää kasvua ja työtä" –rakennerahasto-ohjelmaan on lisätty huhtikuussa 2021 kaksi uutta rahastokohtaista toimintalinjaa sekä neljä erityistavoitetta, joiden kautta REACT-EU -rahoitusta suunnataan hankkeille:

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

  • Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
  • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

  • Digitaalisten taitojen parantaminen
  • Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

REACT-EU-rahoituksen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa, seurannassa ja jatkotoimenpiteissä noudatetaan rakennerahasto-ohjelmasta tuttuja menettelyjä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä. Rahoitusta myöntävät ELY-keskukset ja maakuntien liitot.