Rollup-mallar

Rollup-mallar (800 x 2000 mm) finns tillgängliga på tre språk (finska, svenska, engelska) och med tre fondlogor (ERUF, ESF, båda fonderna). I rollup-mallarna har logorna placerats i den övre kanten för bättre synlighet. Rollup-mallarna har designats så att man kan lägga till en projektspecifik affisch till dem.

De krav på kommunikationen som ställs i den allmänna förordningen (EU nr 1303/2013) har beaktats i designen av mallarna.

Rollup-mallarna hittar du som InDesign-filer i  zip-mappen.