Främjande och integration av jämställdhetsarbete / Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen Valtava (S10371)

Valtava var ett riksomfattande utvecklingsprogram under Europeiska socialfondens (ESF) programperiod 2007–2013 och genomfördes 1.9.2008–31.12.2014.

Valtava skapade en modell för stöd till jämställdhetsarbete och utgjorde ett stöd för jämställdhetsprojekt och förvaltningsmyndigheten. Tillsammans med nätverket Gender CoP tog programmet fram en standard för integrering av jämställdhetsaspekter.  Med stöd från den nationella CoP-gruppen kunde jämställdhetsaspekterna ganska heltäckande och framgångsrikt inkluderas i beredningen av den nya strukturfondsperioden. Valtavas utbildningar, seminarier och projektnätverkets workshops tillsammans med handledning och konsultering utgjorde ett ömsesidigt stöd för en helhet som ökade jämställdhetskompetensen hos förvaltningsmyndigheten, beredare av programmet, förmedlande organ och projektaktörer.  Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE utsåg år 2013 Valtava-utbildningen till en effektiv och kvalitativ utbildning för integration av jämställdhetsarbete.

På webbplatsen www.tem.fi/valtava hittar du programmets resultat, publikationer och god praxis samt materialet från kampanjen Valitse ala päällä, älä alapäällä. Valtava-projektens resultat hittar du på projektens webbsidor.

Mål:

utveckla integrationen av jämställdhetsaspekter och integrationsutvärderingen,

luckra upp könsindelningen av arbets- och utbildningskarriärer,

stödja och utveckla jämställdhetsaktörernas och projektfinansiärernas sakkunskap,

öka den allmänna medvetenheten om integrering av jämställdhetsaspekter,

stödja kvinnoföretagande och kvinnors företagarpotential.

Utvecklingsprogrammet inkluderade följande projekt: (Observera att vissa projekt saknar egna webbsidor.)

Balanssi

Entre Akatemia (projekthemsidor)

Kreativa kvinnor (kreativitet och inspiration för kvinnliga företagare)

Lapin Letka (jämställdhet inom utbildning och arbetsliv i Lappland)

Nainen johtajaksi (kvinnligt ledarskap)

Naisten koulu (integration och vardagskunskap för invandrarkvinnor)

Kvinnoföretagarcentralen rf: InnoLady Camp (utvecklingsprojekt för expertföretagare)

Kvinnoföretagarcentralen rf: Naisyrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen kehittämishanke (kvinnoföretagande och företagarutbildning)

POP (småföretagarpotential)

Pätkät pitkiksi

Reinot ja Ainot hyvinvointialalle (hälsobranschen)

TASSU (jämställdhet och lika lön i karriärens början)

TuoteNyt

Työhyvinvoinnilla tulosta (arbetshälsa)

Työ ja tekijät kohtaamaan Etelä-Pohjanmaalla (matchning av arbete och utförare i Södra Österbotten)

Varsinaissuomalaiset naiset nousuun! (kvinnoprojekt i Egentliga Finland)

Virina (kvinnor till teknologiindustrin)

Voimaa Hoivaan II (omsorgssektorn)

Yrittäjien sijaispalvelu (företagaravbytare)