TE-ERKKERI (S10942)

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia drev TE-ERKKERI (1.1.2009–28.2.2013) som tillsammans med ERKKERI-projektet utvecklade Vägledning och rådgivning för vuxna (30 poäng), en utbildning som Salmia gjorde till personalutbildning för TE-förvaltningen fördelat på fem moduler med 6 poäng per modul. Modulämnena handlade om vägledningskompetens, tankesätt och metoder, vägledare i samhällets förändringar, samarbete och ett specialämne (rörlig modul – situationsspecifika ämnen). Deltagarna hade möjlighet att studera modulerna fristående. Första delen av modul I (vägledningskompetens) genomfördes 2013 och den andra delen 2014. Utbildningens första studiehandledning togs fram med ERKKERI-organisationerna (Jyväskylä universitet, Jyväskylä och Tavastlands yrkeshögskolor) 2009 och uppdaterades under projektets gång.

TE-ERKKERI testade möjligheten att använda video för vägledningsutbildning i TE-förvaltningen. En karriärvägsutbildning startade på försök genom tre korta morgonföreläsningar för sakkunniga vid Lapplands TE-byrå. Försöket var lyckat och idén överfördes till Salmias  personalutbildning i en mera omfattande och interaktiv version – två förmiddagar med smågrupper framför en videoskärm på den egna byrån. Utbildningsplanen blev färdig våren 2012, då även de första utbildningarna genomfördes. Utbildningen finns med i Salmias utbildningsprogram på www.salmia.fi

Tillsammans med ERKKERI-projektet tog man 2013 fram en publikation med titeln Yhteisellä matkalla (JAMK publikationer 142). Den innehåller artiklar som sakkunniga skrivit om vägledning, deltagande utbildares erfarenheter och observationer av utbildningarna i vägledning för vuxna och beskrivningar av utbildningsdeltagarnas utvecklingsuppgifter. Du hittar publikationen här.