ANM:s riksomfattande ESF-utvecklingsprogram (2007–2013)

 

På arbets- och näringsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomfördes totalt 23 ESF-utvecklingsprogram för finska fastlandet under programperioden 2007–2013. Utvecklingsprogrammen planerades och startades utifrån ministeriernas egna strategiska utgångspunkter, som var varierande liksom sätten för genomförande.

Dessa sidor uppdateras med resultaten från ANM:s projekt (19) efter avslutningen av det sista utvecklingsprogrammet 31.8.2015. Programansvariga beskriver konkreta resultat och viktiga utfall samt bedömer de långsiktiga effekterna liksom mervärdet för nationell verksamhet.  Yttranden från finansiärer utnyttjas i beskrivningarna. Skicka gärna respons och frågor till rakennerahastot.fi@tem.fi.

 

Stödstruktur för initial vägledning till immigranter och kompetensutveckling / ALPO - Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -tukirakenne (S10424)

Övergångsarbetsmarknad / Välityömarkkinat (S10442)

Affärskompetensutveckling för nyföretagare, små och medelstora företag / Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma (APAKE) (S10372)

Bättre hantering av förändringar genom kompetens och kvalitetsutveckling / Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan (PROTEK) (S10373)

Utvecklingsprogram för informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster / Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelma (OKATNO)

Utvecklingsprojekt för rådgivnings- och vägledningstjänster / Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämishanke (S10204)

LAITURI-projektet (S11354)

Utvecklande utvärdering / Kehittävä arviointi (S11901)

MATTO-projektet (S10432)

Stöd för regional företagsservice / Seudullisten yrityspalveluiden tuki (S10374)

Työstä työhön (S10370)

Kooperativt företagande och social ekonomi / Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous (S10658)

Främjande och integration av jämställdhetsarbete / Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen Valtava (S10371)

Toimiala ONLINE (S11565)

FöretagsFinland / Yritys-Suomi (S10360)

Internationellt samarbete för att söka och sprida god praxis / Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseksi ja levittämiseksi (S11089)