Strukturfonderna i Finland

Strukturfondsverksamheten inleddes då Finland gick med i Europeiska unionen 1995. Det finns sammanlagt fyra programperioder: 1995–1999, 2000–2007, 2007–2013 och 2014–2020.

I Finland finns två program enligt målet Investering för tillväxt och sysselsättning: programmet i Fastlandsfinland och på Åland. Inom samma program utövas både Eruf- och ESF-verksamhet. Programmet heter "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Dessutom deltar Finland i gränsöverskridande program för regionalt samarbete. Partnerskapsöverenskommelse sammaför de olika programmen i ett dokument.