Verksamhet och resultat på EU-nivå

ESIF Open Data Platform – Kommissionens databank om Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI) Kommissionens databank ger information om finansieringen och resultaten i ESI-fondernas samtliga 531 program. Du kan söka information på EU-nivå och för varje medlemsland, tema eller fond. Informationen presenteras också grafiskt och får användas på andra webbsidor eller sparas för eget bruk.

 

ESIF Open Data Platform