Aluekehittämislainsäädännön uudistamistamista koskeva informaatio- ja kuulemistilaisuus 12.9.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää uudistamistyötä koskevan informaatio- ja keskustelutilaisuuden torstaina 12.9.2019 klo 10:00–12:00 osoitteessa Mariankatu 9, kh Paja. Tilaisuudessa kerrotaan uudistustyön tavoitteista, aikataulusta ja lakien alustavista muutostarpeista. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja omia havaintojaan lakien uudistamistarpeista. Vastaava tilaisuus järjestetään myöhemmin työn edetessä.

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastojen hallinnointia sekä aluekehittämisen lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa uuden ohjelmakauden EU-säädösten sekä hallitusohjelman toimeenpanoon liittyvien toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi.

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu on käynnissä. Ohjelmakautta koskevat asetusesitykset on saatu keväällä 2018, ja niistä ja monivuotisesta rahoituskehyksestä päätetään viimeistään vuoden 2020 aikana. Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva lainsäädäntö vaatii uudistamista uuden ohjelmakauden EU-sääntelyn ja kansallisen päätösten toimeenpanemiseksi. Kansallista aluekehittämisjärjestelmää on tarpeen tarkastella ja päivittää osana hallitusohjelman toimeenpanoa.

Uudistus koskee lakia alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014 sekä lakia alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014.

Linkki ilmoittautumiseen