Central Baltic -rahoitushaku alkaa 15.8. sekä valtion vastinrahoitushaku 20.9. asti

Central Baltic -ohjelman viides rahoitushaku on avoinna 15.8–15.10.2019 välisen ajan, jolloin hakemuksen voi jättää sähköiseen eMS-järjestelmään. Hankkeita rahoitetaan noin 12 miljoonalla eurolla. Kaikki erityistavoitteet ovat auki, ja haku on yksivaiheinen. Rahoitushaku päättyy 15.10. klo 15.00 suomen aikaa. Hakemuksen lähettämistä ei kannata jättää viime hetkeen.

Konsultaatio ohjelmasihteeristön kanssa on pakollinen ennen hankehakemuksen jättämistä. Tässä rahoitushaussa mahdollista valita kevennetty talousraportointi, Simplified Cost Option. Tarkat ohjeet ja hakuasiakirjat löytyvät Central Baltic -ohjelman sivuilta.
 
Hankehakemukset arvioidaan vuoden 2019 aikana ja hyväksytyt hankkeet voivat aloittaa aikaisintaan 1.3.2020. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31. joulukuuta 2022.

Suomalaiset partnerit voivat hakea valtion vastinrahaa Central Baltic -rahoituksen omavastuuosuuteen. Valtion vastinrahaa voi saada enimmillään 70 prosenttia omarahoitusosuudesta. Hakijan on varauduttava vaihtoehtoiseen rahoitukseen, mikäli valtion vastinrahaa ei hankkeelle myönnetä.

Vastinrahoitushaku on auki auki 20.9 asti. Vastinrahoitusta voi hakea suomalainen partneri, suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä vastinrahoittajatahoon että ohjelmasihteeristöön.  Jos hankkeessa on useita suomalaisia partnereita, hakee yksi, suomalaispartnereiden keskuudestaan valitsema partneri vastinrahoitusta kaikkien puolesta. Jos hankkeen pääpartneri on suomalainen, on luontevaa, että tämä hakee vastinrahoitusta. Sitoumukset ovat hakukierroskohtaisia ja vastinrahoitus ei voi sisältää hankkeen valmistelurahoitusta.

Valtion vastinrahaa myöntää Varsinais-Suomen liitto, joka edustaa kaikkia muita ohjelma-alueen maakuntaliittoja ja valtion alueviranomaisia vastinraha-asioissa.

Valtion vastinrahan hakemiseksi hakijan tulee jättää hakemuksensa rahoitushakemuskaavakkeella Varsinais-Suomen liittoon viimeistään pe 20.9.2019 klo 16.00 mennessä. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan sekä sähköisesti että kirjallisesti Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon. Lisäksi sähköpostin liitteenä word- tai pdf-muodossa ilman allekirjoitusta hakemusten sähköisen käsittelyn helpottamiseksi.

Lisätietoja antaa erikoissuunnittelija Ville Roslakka Varsinais-Suomen liitosta, etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi.