Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI)

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI) (Employment and Social Innovation programme) on EU:n tason rahoitusväline, jonka pyrkimyksenä on edistää korkeaa työllisyystasoa ja laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja, taata riittävä ja kunnollinen sosiaalinen suojelu, torjua sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä parantaa työoloja.

Kaudella 2021–2027 EaSI on yksi Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -rahoitusvälineen toimintalohkoista.

Lisätietoa Euroopan komission internetsivuilta (linkki)


Det valda innehållet existerar inte längre.