Samråd till 19.12.2019: Utvärdering av Euro-peiska socialfondens stöd till social inkludering

Europeiska komissionen vill utvärdera hur Europeiska socialfonden (ESF) motverkar fattigdom och diskriminering och främjar social inkludering, dvs. ser till att mindre gynnade personer kommer in i samhället och att alla ges rättvisare förutsättningar. Dom vill också utvärdera strukturreformer samt ågärdernas synlighet, nytta, relevans, kostnadseffektivitet och genomslag.

Läs mer om samråd på komissionens webbplats på svenska

Läs mer om samråd på komissionens webbplats på finska

Läs mer om samråd på komissionens webbplats på engelska