På väg mot en strukturfondsperiod i partnerskap: Genom fenombaserad utveckling mot mer betydande resultat

Ett fenombaserat tillvägagångssätt är starkt med i beredningen av EU:s framtida strukturfondsperiod. Enligt Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef vid arbets- och näringsministeriets avdelning för regioner och tillväxttjänster, behandlas regionutvecklingen i ökande grad med avseende på betydande samhälleliga fenomen, såsom klimatförändring, urbanisering och digitalisering.


Läs hela artikeln: https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/kumppanuudessa-kohti-tulevaa-rakennerahastokautta-ilmiopohjaisella-kehittamisella-kohti-vaikuttavampia-tuloksia