Enkät till dem som genomför strukturfondsprojekt – välkommen att besvara enkäten!

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsmyndighet för EU:s strukturfonder ber dem som genomför projekt att lämna respons och utvecklingsförslag om EURA 2014-systemet. Syftet med enkäten är att ta fram information till förvaltningsmyndigheten med tanke på utvecklandet av informationssystemet för nästa strukturfondsperiod. Enkäten är anonym. Sista svarsdag är 23.1.2019. Välkommen att besvara enkäten: https://response.questback.com/tem/r5v4jfkwpz