Suomen rakennerahasto-ohjelmissa on petoksille nollatoleranssi

Suomen rakennerahasto-ohjelmat ovat sitoutuneet torjumaan petoksia ja tarttumaan välittömästi mahdollisiin havaittuihin väärinkäytöksiin.

Rakennerahastojen sosiaalisen median kanavat valjastetaankin 23.–27.9.2019 esittelemään näkökulmia rakennerahastotoiminnan petostentorjuntaan. @Rakennerahastot löytyy Twitteristä, Facebookista ja Youtubesta, ja kampanjaa voi seurata myös hashtageilla #äläpetä, #eipetoksille ja #rakennerahastot.

Rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomainen työ- ja elinkeinoministeriössä sekä rakennerahastohankkeita rahoittavat viranomaiset sitoutuvat korkeisiin oikeudellisiin, eettisiin ja moraalisiin normeihin. He noudattavat lahjomattomuuden, puolueettomuuden ja rehellisyyden periaatteita ja vastustavat toiminnallaan petoksia ja korruptiota. Samaa edellytetään myös rakennerahastohankkeiden tuensaajilta ja muilta hankkeissa mukana olevilta tahoilta.

Petostentorjunnasta löytyy lisätietoja linkistä petostentorjunta.