Europeiskt territoriellt samarbete ETS

På ETS-sidorna beskrivs målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) under programperioden 2014–2020 och hur det genomförs i Finland. På de programspecifika sidorna beskrivs varje ETS-programs verksamhetsområde, finansiering, verksamhetslinjer, förvaltning och beslutsfattande samt hur man ansöker programfinansiering och statlig medfinansiering. På nyhetssidorna meddelas bland annat om när ansökningsomgångarna inleds och händelser som gäller genomförandet av programmen. På ETS-sidorna finns även information om kontroll på första nivå (FLC).

Keskisen Itämeren Interreg -ohjelman hakukierros alkaa 15.8.2019

Keskisen Itämeren Interreg -ohjelman (Central Baltic Programme) 5. hakukierros on avoinna 15.8.–15.10.2019 päättyen klo 15.00 Suomen aikaa . Hakemus tulee toimittaa eMS -järjestelmän kautta....

Interreg- ja ENI-ohjelmien 2014-2020 palautekysely

Työ- ja elinkeinoministeriö kerää verkkokyselyn avulla suomalaisten toimijoiden kokemuksia kuluvan ohjelmakauden 2014-2020 Interreg- ja ENI-ohjelmista sekä kartoittaa kehittämistarpeita...