Europeiskt territoriellt samarbete ETS

På ETS-sidorna beskrivs målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) under programperioden 2014–2020 och hur det genomförs i Finland. På de programspecifika sidorna beskrivs varje ETS-programs verksamhetsområde, finansiering, verksamhetslinjer, förvaltning och beslutsfattande samt hur man ansöker programfinansiering och statlig medfinansiering. På nyhetssidorna meddelas bland annat om när ansökningsomgångarna inleds och händelser som gäller genomförandet av programmen. På ETS-sidorna finns även information om kontroll på första nivå (FLC).

Julkinen kuulutus koskien Itämeren alueen ohjelman 2021-2027 ympäristöarvioinnin tarvetta koskevan harkinnan tulosta

Julkinen kuulutus koskien Itämeren alueen ohjelman 2021-2027 ympäristöarvioinnin tarvetta koskevan harkinnan tulosta Kuulutuksen julkaisupäivä  työ- ja elinkeinoministeriön...

Interreg-ohjelmat 2021–2027 tukevat raja-alueiden kilpailukykyä ja toimivia työmarkkinoita

Interreg-ohjelmat 2021–2027 tukevat raja-alueiden kilpailukykyä ja toimivia työmarkkinoita Valtioneuvosto hyväksyi Suomen osallistumisen seitsemään Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmaan eli...