Europeiskt territoriellt samarbete ETS

På ETS-sidorna beskrivs målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) under programperioden 2014–2020 och hur det genomförs i Finland. På de programspecifika sidorna beskrivs varje ETS-programs verksamhetsområde, finansiering, verksamhetslinjer, förvaltning och beslutsfattande samt hur man ansöker programfinansiering och statlig medfinansiering. På nyhetssidorna meddelas bland annat om när ansökningsomgångarna inleds och händelser som gäller genomförandet av programmen. På ETS-sidorna finns även information om kontroll på första nivå (FLC).

Interreg Europe -ohjelman yhteistyötapahtuma 22.3 Brysselissä

Interreg Europe -ohjelman yhteistyöfoorumi "Europe, let's cooperate" järjestetään 22. maaliskuuta 2018 Brysselissä. Tapahtumassa kerrotaan tarkemmin toukokuussa avautuvasta neljännestä...

Lähtölaukaus Suomen Itämeren alueen strategialle

Suomen strategia Itämeren alueelle saa lähtölaukauksen 6.11. klo 10 Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa. Strategiassa esitetään visio Suomen tavoitteista Itämeren alueen kehittämiseksi....