Europeiskt territoriellt samarbete ETS

På ETS-sidorna beskrivs målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) under programperioden 2014–2020 och hur det genomförs i Finland. På de programspecifika sidorna beskrivs varje ETS-programs verksamhetsområde, finansiering, verksamhetslinjer, förvaltning och beslutsfattande samt hur man ansöker programfinansiering och statlig medfinansiering. På nyhetssidorna meddelas bland annat om när ansökningsomgångarna inleds och händelser som gäller genomförandet av programmen. På ETS-sidorna finns även information om kontroll på första nivå (FLC).

Suomeen uusi Interreg-ohjelma: Interreg Aurora -ohjelman valmistelu käynnissä

Suomen, Ruotsin ja Norjan välille perustetaan ohjelmakaudella 2021-2027 uusi Interreg-ohjelma. Ohjelma muodostuu nykyisten Interreg Nord/Pohjoinen- ja Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmien...

Osallistu Interreg Europe 2021–2027 -ohjelman kuulemiseen!

Interreg Europe 2021–2027 -ohjelman kuuleminen alkanut 2021–2027 ohjelmakauden Interreg Europe -ohjelman valmistelu on edennyt julkiseen kuulemisvaiheeseen. Kuulemiseen voi osallistua kaikkia...