Europeiskt territoriellt samarbete ETS

På ETS-sidorna beskrivs målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) under programperioden 2014–2020 och hur det genomförs i Finland. På de programspecifika sidorna beskrivs varje ETS-programs verksamhetsområde, finansiering, verksamhetslinjer, förvaltning och beslutsfattande samt hur man ansöker programfinansiering och statlig medfinansiering. På nyhetssidorna meddelas bland annat om när ansökningsomgångarna inleds och händelser som gäller genomförandet av programmen. På ETS-sidorna finns även information om kontroll på första nivå (FLC).

Northern Periphery and Arctic -ohjelman haku on avoinna

Muista hakea ajoissa valtion vastinrahoitussitoumus! Northern Periphery and Arctic -ohjelman kuudes hakukierros on käynnissä 6.7.-30.11.2018. Kaikki ohjelman prioriteetit ovat avoinna,...

Vielä ehtii mukaan Interreg Pohjoinen -ohjelman kahdeksannelle hakukierrokselle!

Interreg Pohjoinen -ohjelman kahdeksas hakukierros on avoinna 1.6.-6.9.2018 välisen ajan. Hakemuksia voi jättää kaikkiin ohjelman toimintalinjoihin joita ovat "Tutkimus ja innovaatiot",...