Aktuella utlysningar

Ansökningsomgången 11 pågår mellan den 15 august och den 30 september 2019.

Ansökningstiden för förstudieprojekt är fortlöpande. Förvaltningsmyndigheten fattar beslut om ansökningar om finansiering för förstudieprojekt. Mer information och ansökningsmaterial finns på programmets webbplats. EU-stödet för förstudieprojekt höjdes den 1 juli 2018. Från och med det datumet kan man ansöka om EU-stöd till ett belopp av högst 20 000 euro för förstudieprojekt.

Följande utlysningar

Förvaltande myndighet planerar att utlysa call 12 under 2020, med möjlighet till kortare projekt, av förberedande karaktär.

Tidigare utlysningar

Hittills har finansiering beviljats 79 projekt. Av Eruf-medlen har det bundits 45,5 miljoner, dvs. ca 60 procent av programmets Eruf-projektfinansiering. Information om de projekt som fått finansiering finns på programmets webbplats under rubriken "Projekt".