Programmens innehållsmässiga prioriteringar

För varje program har fastställts högst fyra verksamhetslinjer samt särskilda mål för dessa. Viktiga verksamhetslinjer är innovationsverksamhet, företagsamhet och näringsverksamhet (i synnerhet små och medelstora företag), miljö och naturresurser samt trafik.

Mer information om programmens verksamhetslinjer och de särskilda målen finns på programmens sidor: