Förvaltningsmyndighet

Som programmets förvaltningsmyndighet verkar länsstyrelsen i Norrbotten. Ansvarig person är enhetschef Iiris Mäntyranta.

Sekretariat

Programmets gemensamma sekretariat är beläget i anslutning till förvaltningsmyndigheten i Luleå. Sekretariatets e-postadress är interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se och (länsstyrelsens) är telefonnummer +46 10 225 5000.

Som stöd för sekretariatet har det inrättats en informationspunkt i Finland som ligger i anslutning till Lapplands förbund i Rovaniemi. Uppgifterna vid informationspunkten sköts av Anna-Mari Auniola (tfn 0400 762 372) och Maiju Jolma-Taylor (tfn 040 660 8546).

Namn och kontaktinformation för alla personer vid sekretariatet finns på programmets hemsidor.

Övervakningskommitté  

I programmets övervakningskommitté ingår nio ledamöter och suppleanter från Finland, vilka representerar arbets- och näringsministeriet, statens övriga centralförvaltning, regionförvaltningen, sociala partner och Sametinget. Namn för alla ledamöter i övervakningskommittén finns på programmets hemsidor.

Förvaltningskommittéer

I förvaltningskommittén för delområde Nord ingår sex ledamöter och suppleanter från Finland, vilka representerar landskapsförbunden och NTM-centralerna i programområdena. I förvaltningskommittén för delområde Sápmi ingår tre ledamöter och suppleanter från Finland, vilka alla utses av Sametinget. Namn för alla ledamöter i förvaltningskommittén finns på programmets hemsidor.

Kontaktpersoner vid ANM:

Helinä Yli-Knuutila (029 5047 146)

Leif Ehrstén (029 5064 920)