Strukturfonderna i södra Finland

Välkommen till södra Finlands sidor på struktufonder.fi. Här hittar du information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i regionen. 

Finansieringen styrs Finlands nationella strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Förverkligandet av programmet i landskapen grundar sig på landskapens egna landskapsprogram och genomförandeplaner. Landskapen utarbetar årligen en genomförandeplan. Landskapsprogrammen jämte genomförandeplaner omfattar de möjligheter som Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

  Uutiset  

Beakta coronavirusepidemin i strukturfondsverksamheten

Beakta coronavirusepidemin i strukturfondsverksamheten Strukturfondernas finansieringsverksamhet fortsätter som vanligt. Man fattar nya finansieringsbeslut och behandlar utbetalningar hela...

Kevään ESR –haun sato oli runsas

Hämeen ELY-keskuksella oli avoin ESR -haku kaikissa alueen maakunnissa. Haussa etsittiin avauksia toimintalinjalle 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Erityisesti etsittiin hankeideoita,...

järvi ja kaislat

Etelä-Suomen rakennerahastojen kesän uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeessä asiaa EAKR- ja ESR-hauista, tulevista koulutuksista, RegioStars -kilpailusta sekä hanke-esittelyjä. Tutustu uutiskirjeeseen: Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje...

ERUF-ansökningsomgång aktuell i Södra Karelen och Kymmenedalen under sommaren

En ansökningsomgång för södra Finlands ERUF pågår 15.6-31.8.2020 i landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen . Ansökningsomgången genomförs i ett steg och ansökningarna ska sättas in i...