Landskapsprogrammet för Södra Karelen 2014−2017: Södra Karelen det mest framgångsrika landskapet före 2030

I landskapsprogrammet för Södra Karelen 2014−2017 ingår Södra Karelens vision fram till 2030 samt en strategi som främjar förverkligandet av visionen för de följande fyra åren.

Landskapsprogrammet är i utkaststadiet och det går vidare för behandling i landskapsfullmäktige i juni 2014. Projekt som finansieras i Södra Karelen ska uppfylla landskapsprogrammets mål.

Södra Karelen har som mål att bli det mest framgångsrika landskapet 2030. Landskapets läge och internationalitet, gedigna forsknings- och utbildningsorganisationer, rena natur och aktiva människor är områdets styrkor.

I landskapsprogrammet finns en strategisk linjedragning av utvecklingens spetsar så att de stöder på landskapets styrkor och möjligheter. Resurser riktas på begränsade utvecklingsåtgärder i en anda av smart specialisering och experimentell utveckling. 

Med två års mellanrum utarbetas genomförandeplaner där riktlinjerna för de projekthelheter och åtgärder som fullföljer landskapsprogrammet dras upp.

Målen i landskapsprogrammets verksamhetslinje

DET FÖRETAGSAMMA OCH KOMPETENTA SÖDRA KARELEN: Landskapets kompetens-  och innovationspotential utnyttjas till fullo

 • Kompetensbaserade arbetsplatser och företag för den förnybara näringsstrukturen
 • Studerandena integreras i Södra Karelen

INTERNATIONELLT OCH INTRESSANT GRÄNSLANDSKAP Ett landskap som till sin kompetens, näringsverksamhet och sitt läge är konkurrenskraftig

 • En verksamhetsmiljö i utveckling sporrar till internationalisering
 • Internationellt framgångsrik kompetens och näringsverksamhet främjas
 • Kulturernas mångfald är landskapets rikedom

EN GRÖN OCH FÖRNYBAR FÖREGÅNGARE: Ett föregångarlandskap som har ren livsmiljö, grön teknologi och specialiserar sig på ett smart sätt

 • Ny affärsverksamhet för skogsklustern
 • Energi-, el- och miljöteknik utnyttjas i lösningarna för en ren livsmiljö
 • Ren livsmiljö och ansvarsfull konsumtion främjas
 • En grön välfärd konstrueras
 • Produktionen, marknadsföringen, distributionen och exporten av när- och ekologisk mat främjas

SÖDRA KARELEN ÄR SPONTANT OCH BRYR SIG OM:  Framåt som positiva karelare

 • I Södra Karelen deltar alla
 • Vi gör saker tillsammans