« Tillbaka

Etelä-Suomen EAKR: Päijät-Hämeen erillishaku 7.8.–25.9.2017

Börjar: 7.8.2017
Ändarna: 25.9.2017

Innehåll:

Päijät-Hämeen maakunnan rahoituskehyksestä on haettavana rahoitustukea EAKR-hankkeisiin, jotka kohdentuvat Päijät-Hämeen alueelle. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto.

Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman EAKR-toimintalinjan 2 erityistavoitteiden 4.1 ja 5.1 mukaisia hankkeita seuraavista teemoista:

  • Sotemarkkina
  • Elämyksellisyys


Erityistavoitteet tässä haussa:

  • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla tavoitellaan uusia innovatiivisia avauksia, konkreettisia ja pysyviä tuloksia ja vaikuttavuutta.


Hankkeen kesto:

Rahoitettavien laajempien kehittämishankkeiden enimmäiskesto on kolme vuotta. Hankkeen suunnittelussa kannattaa kuitenkin laatia hankkeelle napakka, realistinen aikataulu. Usein rahoitettavat hankkeet ovat kestoltaan enimmäiskestoa lyhempiä (noin 2 – 2½ vuotta).

Rahoitettavaksi haetaan myös lyhytkestoisempia (yleensä noin 1 vuosi) kertakorvausmallin (lump sum) mukaisia hankkeita.


Urvalskriterier:


Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

> Hakijan opas


Inlämning av ansökningar:


Hakemukset tomitetaan sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Viranomainen, jolle hakemus jätetään, on Uudenmaan liitto. Hakemukset tulee jättää viimeistään 25.9.2017.

Pyydämme tutustumaan valmisteluvaiheessa huolellisesti Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy osoitteessa www.rakennerahastot.fi. Hakuohjeet löytyvät myös Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilta osoitteesta www.paijat-hame.fi.


Leveransadress:


Katso hakijan opas:

> Hakijan opas


Mer information:


> Lisätietoa hausta Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla


Yhteystiedot:

Erityisasiantuntija Petri Veijalainen, puh. 044 771 9466

Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen, puh. 040 508 6526

Aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. 044 371 9442

 


Länkar: