« Tillbaka

Öppen ansökan till ESF i Södra Finland 1.1.-1.3.2017

Börjar: 1.1.2017
Ändarna: 1.3.2017

Innehåll:

Suomeksi

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 -strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland. Projekten kan genomföras som lokala eller landskapsöverskridande projekt i områdena Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland.

Prioriterat område 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

6.1. Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden

7.1. Förbättra produktiviteten och arbetshälsan

8.1. Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer

 

Landskapsövergripande proriteringar och anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden (pdf)

Info i Lahtis 12.1.2017 och i Helsingfors 16.1.2017. Vänligen registrera dig här Lahtis eller Helsingfors.


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt.

I bedömningen används dessutom regionala preciserande urvalskriterier. Projekten poängsätts (1–5) utifrån förenlighet med landskapsprogrammet, landskapets genomförandeplan (1–5) och regionens strategi för smart specialisering (1–5).


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014 senast den 1 mars 2017.

Man loggar in i systemet för e-tjänster EURA 2014 via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som tillhandahålls av Skatteförvaltningen.

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: www.skatt.fi

 


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014


Mer information:
Länkar:

Systemet EURA2014

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: www.skatt.fi