« Tillbaka

Etelä-Suomen ESR -haku 1.5.-3.10.2017

Börjar: 1.5.2017
Ändarna: 3.10.2017

Innehåll:

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 -strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland. Projekten kan genomföras som lokala eller landskapsöverskridande projekt i områdena Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland eller i form av projekt som stäcker sig utanför storregionen.

Prioriterat område 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

9.1 Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet

9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt-och omstrukturerade branscher

Prioriterat område 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom

10.1 Förbättra arbets-och funktionsförmågan hos personer som står utanför

Till alla prioriteringsområden i denna ansökningsomgång kan man dessutom göra ansökningar i vilka en del av genomförarna finns utanför storregionen Södra Finland.

Prioriterat område 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

6.1 Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden

7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan

8.1 Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer

Denna ansökningsomgång gäller även beredningsprojekt inför den samordnade projektutlysningen för internationellt samarbete.

Landskapsövergripande prioriteringar och anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden (pdf)

Info i Kouvola 2.6.2017, Vänligen registrera dig här.


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt.

I bedömningen används dessutom regionala preciserande urvalskriterier. Projekten poängsätts (1–5) utifrån förenlighet med landskapsprogrammet, landskapets genomförandeplan (1–5) och regionens strategi för smart specialisering (1–5).


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014 senast 3.10.2017.

Man loggar in i systemet för e-tjänster EURA 2014 via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som tillhandahålls av Skatteförvaltningen.

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014


Mer information:
Länkar:

Elektroniskt i systemet EURA2014

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi