« Tillbaka

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusten ideahaku 1.8.2016 – 28.10.2016, EAKR ja kansallinen rahoitus

Börjar: 1.8.2016
Ändarna: 28.10.2016

Innehåll:

Etelä-Suomen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushaku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaiheessa toteutetaan ideahaku (1.8.-28.10.2016), jossa hakijoita pyydetään toimittamaan tavallista hakemusta suppeamman hankkeen aiesuunnitelman idealomakkeella. Toisessa vaiheessa marraskuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset ELY-keskuksen sähköisessä asioinnissa (Hakemus jätetään Hämeen ELY-keskukselle).


Urvalskriterier:

Hakupainotukset löytyvät hakuohjeesta. Hankkeita rahoitetaan sekä kansallisella että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) valtuudella Sellaiset hankkeet, jotka rahoitetaan EAKR -varoin, arvioidaan ns. yleisten ja erityisten valintakriteerien mukaan. Valintakriteerit määritellään tarkemmin rakennerahastot.fi -> Hakijalle -> Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet. Hakuohje tarkentaa ko. periaatteiden käyttöedellytyksiä.

Haun painotukset märitellään tarkemmin hakuohjeessa.


Inlämning av ansökningar:

Haun ensimmäisessä vaiheessa (28.10.2016 mennessä) hakemukset jätetään sähköisesti ideahakulomakkeella.

Haun toisessa vaiheessa varsinaiset viralliset hakemukset täytetään yritystukien sähköisessä asioinnissa osoitteessa www.ely-keskus.fi -> sähköinen asiointi ja lomakkeet -> Elinkeinot

Nämä hakemukset tulee jättää 30.11.2016 mennessä. 


Leveransadress:
Mer information:

Rahoitusasiantuntija Antti Välimäki, Rahoitusyksikkö, antti.valimaki(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 176 (hankkeiden rahoitus)


Länkar: