Kymmenedalen-programmet: Livskraft från den Nordliga tillväxtzonen

I Kymmenedalen-programmet ingår Kymmenedalens landskapsplan 2030 och landskapsprogrammet för 2014–2017. Projekt som finansieras i Kymmenedalen ska uppfylla programmets mål.

I visionen "Livskraft från den Nordliga tillväxtzonen" är Kymmenedalen en livskraftig miljö för boende och affärsverksamhet i den Nordliga tillväxtzonens kärna.

Kymmenedalens landskapsfullmäktige godkände programmet i juni 2014.

Landskapsprogrammets strategiska val

 • Säker och fungerande kompetens- och affärsverksamhetsmiljö
  Företagen erbjuds en pålitlig miljö för affärsverksamhet mellan de stora marknadsområdena EU och Ryssland. Kontakter och partnerskap söks också med de andra växande ekonomierna bland de s.k. BRICS-länderna.
 • En högklassig, ren och trivsam livs- och verksamhetsmiljö
  Kompetenta och engagerade människor är landskapets viktigaste resurs. Genom att satsa på livs- och verksamhetsmiljöns kvalitet, renhet och trivsamhet är regionen intressant och attraktiv för framtidens experter.
 • Huvudtrafiklederna och –förbindelserna samt gränstrafiken
  Persontrafikens resor och näringslivets transporter är smidiga och säkra. Trafikförbindelserna stöder människornas välbefinnande, arbete, turism, företagens konkurrenskraft och regionernas livskraft. Trafiksystemet möjliggör kostnadseffektiva och pålitliga förbindelser för branscher som är viktiga för Finlands nationalekonomi.
 • Branscherna och deras gränssnitt drar nytta av och stärks av den Nordliga tillväxtzonen
  Branscher är: innovativa tjänster, smart utnyttjande av naturresurserna och därmed anslutna tekniker samt ICT-branschens nya öppningar.

Landskapsprogrammet 2014−2017
 

Det centrala målet i landskapsprogrammet är att dra nytta av landskapets läge i den Nordliga tillväxtzonen. Den väl fungerande infrastrukturen utnyttjas och utvecklas som plattform för ny affärsverksamhet och ny service så att företagen upplever att regionen är ett intressant område att investera i och etablera sig i både med tanke på affärsverksamhet och export.

Med programmets åtgärder förbättras verksamhetsförutsättningarna för företagen, stärks företagsunderlaget med ny affärsverksamhet,  ökas antalet tillväxtföretag och företag som verkar på den internationella marknaden samt utvecklas utbildningen och kompetensen.

Det centrala målet i regionstrukturen är att utveckla en ekoeffektiv och enhetlig samhällsstruktur. Samarbetet mellan Kymmenedalen och Södra Karelen sammanhänger med  utnyttjandet av de möjligheter som grannskapet med Ryssland erbjuder samt förnyandet av skogsklustern.

Landskapsprogrammets tyngdpunktsområden:

INNOVATIVA TJÄNSTER; produktifierade servicehelheter

 • att internationalisera små och medelstora företag
 • att locka utländska investeringar till regionen
 • att stärka det logistiska läget och utveckla nya servicekoncept
 • att utveckla handeln och utbudet inom turismen

SMART UTNYTTJANDE AV NATURRESURSERNA OCH DÄRMED ANSLUTNA TEKNIKER; att göra skogskunnandet mångsidigare och att konvergera det till grön ekonomi, produktionslösningar inom den förnybara och rena energin samt livsmedelsbranschen, närmat

 • att förnya skogsbranschens verksamhetsmöjligheter och kunnande
 • att främja produktutveckling
 • att utveckla förädlingskedjorna för livsmedel
 • att utveckla bioekonomikunnandet

ICT-BRANSCHENS NYA ÖPPNINGAR; serverhallar, underhållningsspel, serious games och spelifiering, cybersäkerhet

 • att reagera på servicehallarnas behov av kompetens
 • att främja affärsverksamhet som bygger på spelifiering och kompetens
 • att utnyttja ICT-tillämpningar för skapande av tjänster av nytt slag
 • att utveckla kompetensen i cybersäkerheten

DET ATTRAKTIVA KYMMENEDALEN; målgruppen är företag, invånarna, ungdomar/studerande, den åldrande befolkningen och de in- och utflyttande

 • att stöda förverkligandet av samhällsgarantin för unga
 • att öka samarbetet mellan läroanstalter och små och medelstora företag
 • att utveckla nya serviceinnovationer som berör invånarnas välfärd
 • nya sätt att lyfta fram Kymmenedalen.