Päijänne-Tavastlands landskapsprogram 2017: Internationalisering och kompetensnätverk

Päijänne-Tavastlands vision lyder " Päijänne-Tavastland är en partner i världsklass i miljö- och välfärdskunnande". Missionen är att göra saker tillsammans, dvs. "Me' oss lyckas du".

Teman i Päijänne-Tavastlands landskapsstrategi är:

 • Expert på tillväxtmarknaden
 • Potentialen som Ryssland och S:t Petersburg medför
 • Affärsverksamhet i anknytning till fritiden och välfärden
 • Hållbart utnyttjande av naturresurserna
 • Social delaktighet

Päijänne-Tavastlands landskapsfullmäktige godkände landskapsprogrammet i juni 2014.

Landskapsprogrammets verksamhetslinjer och tyngdpunkter

GLOBALT NÄRINGSLIV OCH KOMPETENS       

 • Företagsverksamhetens konkurrenskraft
 • Resurseffektiv industri
 • Nya och kreativa lösningar inom service
  och turism
 • Grön ekonomi och ökad materialeffektivitet
 • Konkurrenskraftig kompetens
 • Att producera och utnyttja ny kunskap och kompetens
 • Utbildning, yrkeskunskap och livslångt lärande

EN VÄLMÅENDE BEFOLKNING

 • Ökad välfärd
 • De många möjligheterna i kulturen
 • Ett gott arbetsliv och motion för att förbättra arbetsförmågan
 • Nya tjänster och verksamhetsmodeller som utgår från användaren

HÅLLBAR MILJÖ

 • En koldioxidsnål livsstil i de olika typerna av regioner
 • Ökning av tillgängligheten i trafiksystemet
 • Hållbart utnyttjande av naturresurserna