Finansierade projekt

I strukturfondernas informationstjänst kan man under programperioden 2014–2020 bekanta sig med de projekt som har fått finansiering. I tjänsten hittar du information om projekt som fått finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Du kan söka information genom att skriva in sökord i sökrutan, genom att använda sökkriterier eller genom att söka enligt finansieringsprogrammets verksamhetslinjer.

På den här sidan finns genvägar till södra Finlands projekt i informationstjänsten samt till några andra informationskällor. Projekten har indelats efter finansierande myndighet eller landskap.

I informationstjänsten finns också beslut som gäller riksomfattande projekt, men bara i de fall då NTM-centralen i Tavastland eller Nylands förbund är finansierande myndighet.

Information om de två tidigare programperiodernas projekt hittar du i programperiodernas egna informationstjänster. Länkar till tjänsterna finns i spalten till höger.

 

Projekt som har fått finansiering i södra Finland, indelade efter finansierande myndighet

> Alla ESF-projekt som har beviljats finansiering av NTM-centralen i Tavastland
> Alla projekt som har beviljats ERUF-finansiering och nationellt företagsstöd av NTM-centralen i Tavastland
> Alla ERUF-projekt som har beviljats finansiering av Nylands förbund
> Slutdokument om Nylands förbunds finansieringsbeslut som gäller ERUF- och 6Aika-projekt


Projekt som har fått finansiering i södra Finland, indelade efter landskap

Projekt i Södra Karelen

> ESF-finansiering som beviljats av NTM-centralerna
> ERUF-finansiering och nationell finansiering som beviljats av NTM-centralen i Tavastland åt företag och projekt som utvecklar företagens verksamhetsmiljöer
> ERUF-finansiering som beviljats av Nylands förbund
> ERUF-finansiering som beviljats av innovationsfinansieringsverket Tekes

Projekt i Egentliga Tavastland

> ESF-finansiering som beviljats av NTM-centralerna
> ERUF-finansiering och nationell finansiering som beviljats av NTM-centralen i Tavastland åt företag och projekt som utvecklar företagens verksamhetsmiljöer
> ERUF-finansiering som beviljats av Nylands förbund
> ERUF-finansiering som beviljats av innovationsfinansieringsverket Tekes

Projekt i Kymmenedalen

> ESF-finansiering som beviljats av NTM-centralerna
> ERUF-finansiering och nationell finansiering som beviljats av NTM-centralen i Tavastland åt företag och projekt som utvecklar företagens verksamhetsmiljöer
> ERUF-finansiering som beviljats av Nylands förbund
> ERUF-finansiering som beviljats av innovationsfinansieringsverket Tekes

Projekt i Päijänne-Tavastland

> ESF-finansiering som beviljats av NTM-centralerna
> ERUF-finansiering och nationell finansiering som beviljats av NTM-centralen i Tavastland åt företag och projekt som utvecklar företagens verksamhetsmiljöer
> ERUF-finansiering som beviljats av Nylands förbund
> ERUF-finansiering som beviljats av innovationsfinansieringsverket Tekes

Projekt i Nyland

> ESF-finansiering som beviljats av NTM-centralerna
> Nationell finansiering som beviljats av NTM-centralen i Tavastland åt företag och projekt som utvecklar företagens verksamhetsmiljöer
> ERUF-finansiering som beviljats av Nylands förbund
> ERUF-finansiering som beviljats av innovationsfinansieringsverket Tekes

Projekt i Egentliga Finland

> ESF-finansiering som beviljats av NTM-centralerna
> ERUF-finansiering och nationell finansiering som beviljats av NTM-centralen i Egentliga Finland åt företag och projekt som utvecklar företagens verksamhetsmiljöer (de nationella besluten publiceras senare)
> ERUF-finansiering som beviljats av Nylands förbund
> ERUF-finansiering som beviljats av innovationsfinansieringsvekret Tekes


Riksomfattande projekt som beviljats finansiering av NTM-centralen i Tavastland och Nylands förbund

> 6Aika-projekt som beviljats finansiering av Nylands förbund
> 6Aika-projekt som beviljats finansiering av NTM-centralen i Tavastland
> Projekt inom programmet Hemma i Finland
> Projekt inom programmet Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete
> Projekt inom programmet Mallit rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välille
> Projekt inom programmet Kreativt kunnande


Ytterligare upplysningar:

Finansieringssakkunnig Niina Lamberg, NTM-centralen i Tavastland,
0295 025 153

Finansieringssakkunnig Miia Forsström, NTM-centralen i Tavastland,
0295 025 040

Sakkunnig i strukturfondsärenden Hanna Laaksonen, Nylands förbund,
0400 418 029