Resultat och erfarenheter

På den här sidan presenteras resultat och erfarenheter av projektverksamheten under programperioden 20072013. Här finns information om projektens goda praxis, verksamhetsmodeller som utvecklats och andra konkreta resultat samt hur projektdeltagarna har gynnats av projektverksamheten.

En publikation har sammanställts över de framgångsrika ERUF-projekten under programperioden.

NTM-centralen i Sydöstra Finland samt Södra Karelens och Kymmenedalens förbund har gjort fyra filmer  (Youtube) som åskådliggör ERUF-projektens resultat och effekter. Filmerna blev färdiga i slutet av 2013 och är indelade enligt tema i fyra helheter: turism, vatten, energi och kompetens.

NTM-centralen i Nyland och Nylands förbund har sammanställt publikationen Människor, aktivitet som skildrar framgångsrika ERUF- och ESF-projekt i Nyland. Publikationen finns på både finska och svenska.

Broschyren Kohti älykästä erikoistumista  (Mot smart specialisering, på finska) berättar om ERUF-projekten inom åtgärdsområdet 5 under programperioden 20072013.