Nylandsprogrammet 2040: Nyland har sikte på Östersjöregionens spets

I Nylandsprogrammet ingår landskapet Nylands vision och strategi för 2040 samt åtgärderna som förverkligar strategin för åren 2014–2017. Projekt som finansieras i Nyland ska uppfylla Nylandsprogrammets mål.

I visionen "Nyland – i Östersjöregionens spets" eftersträvas en ledande ställning i Östersjöregionen vad gäller att skapa och utnyttja tillväxt, producera förutsättningar för en fungerande vardag samt organisera verksamheten på ett sätt som är hållbart för naturen och ekonomin.

Tre strategiska utvecklingsmål som sträcker sig till 2040 styr genomförandet av programmet :

 • Den smarta tillväxtens vagga – bygger på hållbar utveckling och smarta lösningar.
 • Lätt att komma, vara och verka – betonar lättheten i att röra sig, arbeta och verka samt en god livsmiljö.
 • Det rena och vackra Nyland – betonar ett förnuftigt utnyttjande av naturresurserna och bevarande av den biologiska mångfalden samt kolneutralitet.

Genomförande av Nylandsprogrammet 2014–2017

De strategiska valen i Nyland-programmets fyra första år är tillväxtmöjligheterna, en fungerande vardag och hållbar naturekonomi. De projekt som finansieras ska föra dessa teman framåt.

TILLVÄXTMÖJLIGHETERNA

 • Öppna utvecklingsmiljöer och smarta tjänster
 • Förnybar företagsverksamhet
 • Miljöföretagsamhet – Cleantech
 • Urban matförsörjning
 • Tillväxt från öst

FUNGERANDE VARDAG

 • Klok och smidigt trafik
 • Trivsamt boende och trivsam livsmiljö
 • Bra arbete
 • Invandring och integrering
 • Lokal identitet, närdemokrati och ungdomarnas deltagande

HÅLLBAR NATUREKONOMI

 • Biologisk mångfald och naturresurser
 • Förbättring av vattnens och Östersjöns tillstånd
 • Den miljöklokas livsstil
 • Ett kolneutralt Nyland

Vilket Nylandsprogram?

Nylandsprogrammet beskriver utgångspunkterna för utvecklingen av landskapet som en helhet, de strategiska linjedragningarna, målen i den regionala utvecklingen samt de åtgärder som behövs för att nå dessa mål. Programmet har förberetts i samarbete mellan Nylands förbund och NTM-centralen. I den öppna förberedelsen har dessutom en omfattande grupp nyländska aktörer deltagit.

Nylands landskapsfullmäktige godkände Nylandsprogrammet i december 2013. Programmet förnyas varje fullmäktigeperiod. I programmets genomförandeplan 2014–2015 utreds de helheter av spetsprojekt och enskilda åtgärder med vilka Nyland-programmet ska genomföras. Åtgärdsplanen uppdateras rullande enligt landskapets samarbetsgrupp (MYR).

Smart specialisering i Nyland – Fem spetsområden för forsknings- och innovationsverksamhet 2014–2020

Medel ur strukturfonderna riktas även till åtgärder som främjar landskapens spetsområden för smart specialisering, kunskapsområden och utvecklingsobjekt.

Nylands strategi för smart specialisering baserar sig på följande fem teman:

•    Urban Cleantech – Plattform för cleantech-metropol
•    Human Health Tech – Lösningar för människoinriktad hälsovård och välfärd
•    Digitalising Industry – Digital reform inom industrin
•    Welfare City – Vardagens välfärdsstad
•    Smart Citizen – Internettidens medborgare

Varje spetsområde bildar ett paraply för aktörer, kompetens och projekt. Målet är att fördubbla konsekvenserna av Nylands potential för innovationer.

Vad då för strategi för smart specialisering?

Nylands strategi för smart specialisering fastställer de spetsområden som Nyland satsar på under åren 2014–2020. Strategin tillämpas i EU-samarbetet, då kontakter skapas till internationella samarbetspartner och då EU-finansiering riktas till området. Strategin utgör även ett villkor för bruket av EU:s strukturfondsmedel.