Kerro EAKR-hankehallintoon liittyvistä koulutustoiveistasi 28.8. mennessä

kädet tekevät muistiinpanoja

Haluaisimme kuulla, millaisia koulutustarpeita ja -toiveita EAKR-hanketoimijoilla tällä hetkellä on. Suunnittelemme tulevat verkkoklinikat kyselyn perusteella. Emme järjestä starttikoulutuksia tänä syksynä.

Olemme järjestäneet EAKR-hankkeiden parissa työskenteleville lukuisia etäkoulutuksia eli verkkoklinikoita jo useamman vuoden ajan. Suosituissa koulutuksissa on käsitelty hankehallinnon eri osa-alueita syventävästi.

Voit vastata koulutustoiveita koskevaan lyhyeen kyselyyn alla olevasta linkistä 28.8. mennessä:

> Kysely koulutustoiveista EAKR-hanketoimijoille

> Seuraa tiedotustamme EAKR-verkkoklinikoista tapahtumat-osiossa

Kaikki EAKR-koulutusmateriaalit ovat nähtävissä Etelä-Suomen materiaalipankissa:
> Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit - Uudenmaan liitto

 

Lisätietoja:

Uudenmaan liiton rakennerahastoryhmä, eakr(at)uudenmaanliitto.fi

 


EAKR-hanke Teollisuuden 3D-tulostus (Me3DI) REGIOSTARS-kilpailun finaaliin

RegioStars-kilpailun logo

EAKR-hanke Teollisuuden 3D-tulostus (Me3DI, Metal 3D Innovations) on päässyt finaaliin Euroopan komission järjestämässä REGIOSTARS-hankekilpailussa. Hanke kilpailee kategoriassa "älykäs kasvu (smart growth) - teollisuuden muutos älykästä Eurooppaa varten" neljän muun hankkeen kanssa. Tämän vuoden kilpailuun osallistui kaikkiaan 206 hanketta, joista tuomaristo valitsi 25 finalistia.

Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Karjalan teollisuuden metallien 3D-tulostuskeskittymä, joka tehostaa metallien lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) käyttöä. Hanketta toteuttaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Karjalan liitto.

REGIOSTARS-kilpailussa etsitään hankkeita, jotka osoittavat huippuosaamista ja uusia lähestymistapoja aluekehityksessä. Kilpailukategorioita on viisi ja ne vaihtelevat vuosittain. Lisäksi finalisteista eniten yleisöääniä saanut hanke palkitaan Public Choice Award -yleisöpalkinnolla, jota koskeva äänestys on käynnissä 15.9. saakka. Voittajat julkistetaan lokakuussa.

> Finalistihankkeiden esittelyt ja yleisöäänestys REGIOSTARS-kilpailun verkkosivuilla


Etelä-Suomeen yhteensä 21,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus myöntää EU rakennerahastorahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin tammi-kesäkuun 2020 aikana yritys- ja hankerahoitusta 21,4 miljoonaa euroa.

Noin 8,3 miljoonalla eurolla rahoitettiin uusia alueellisia ESR-hankkeita. Eniten rahaa myönnettiin Uudenmaan alueelle, noin 5,4 miljoonaa euroa. Alueellisia ESR-hankkeita käynnistyi myös Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Osa rahoitetuista hankkeista toimii useamman maakunnan alueella. 

Valtakunnalliseen 6Aika ESR-hankekokonaisuuteen rahoitettiin neljä uutta hanketta, yhteensä 3 miljoonan euron summalla. Kestävän kaupunkikehittämisen strategiaa 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, kuutoskaupungit, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. 

Loput rahoituksesta, lähes 9,9 miljoonaa euroa, muodostui yritystuista. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin lähes 3,8 miljoonaa euroa, yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeisiin myönnettiin 2,1 miljoonaa euroa ja yrityksen kehittämispalveluihin lähes 4,2 miljoonaa.

Lue tarkemmin alueittain:

Listat rahoitetuista hankkeista:


Etelä-Suomen rakennerahastojen kesän uutiskirje on ilmestynyt

järvi ja kaislat

Uutiskirjeessä asiaa EAKR- ja ESR-hauista, tulevista koulutuksista, RegioStars -kilpailusta sekä hanke-esittelyjä.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä.

Etelä-Suomen rakennerahastojen väki toivottaa kaikille mukavaa ja aurinkoista kesää!


ERUF-ansökningsomgång aktuell i Södra Karelen och Kymmenedalen under sommaren

mansikat

En ansökningsomgång för södra Finlands ERUF pågår 15.6-31.8.2020 i landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen. Ansökningsomgången genomförs i ett steg och ansökningarna ska sättas in i EURA 2014-systemet under augusti månad. Omgången koordineras av Nylands förbund. Landskapsförbundens finansieringsmöjligheter är mycket begränsade under den pågående programperiodens slutskede.   

Projekten kan genomföras lokalt eller gränsöverskridande inom Södra Karelens och Kymmenedalens områden.   

Sommarens omgång omfattar ansökningar för projekt som följer verksamhetslinjerna 1 och 2 inom strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 på följande sätt: 

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft (Södra Karelen)

Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap och dess särskilda mål (Södra Karelen och Kymmenedalen)

I Södra Karelen söks projekt till båda ERUF-verksamhetslinjerna och alla särskilda mål. Projekt som söks ska stödja affärsverksamhet vid små och medelstora företag eller förstärka strategiska kompetenskluster som främjar samarbete mellan olika aktörer. Projekten ska stödja det konkreta genomförandet av Södra Karelens landskapsprogram eller Södra Karelens innovationsstrategi till exempel genom företagens digitala färdigheter, kunskapsbaserat företagande eller Södra Karelens kompetensprofil som förstärks. Sammanlagt ungefär 350 000 euro kan sökas. 

I Kymmenedalen söks projekt till enbart verksamhetslinje 2 och projekt som ansluter sig till dess särskilda mål. Omgången fokuserar speciellt den smarta specialiseringen i landskapet och projekt som främjar kolneutralitetsmålet. Sammanlagt ungefär 250 000 euro kan sökas. 

> Ansökningsannonsen

> Ansökningsguiden

Landskapsförbunden höll ett informationsmöte om omgången på nätet 15.6.2020. 
 > Presentationsmaterialet för infomötet (på finska)

Läs mera om fokuseringarna för landskapens utveckling (på finska): 

       > Södra Karelens landskapsprogram 2018–2021  

       > Södra Karelens innovationsstrategi 2018–2021  

       > Kymmenedalens landskapsprogram 2018–2021  

       > Strategi för smart specialisering i Kymmenedalen 2018–2021

 

Ytterligare upplysningar: 

Sakkunnig i strukturfonder Antti Taronen, Nylands förbund, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, tfn 040 507 9998   

Foto: Pixabay


RegioStars -kilpailussa mukana kaksi EAKR-hanketta Etelä-Suomesta – yleisöäänestys käynnissä

Euroopan komissio palkitsee RegioStars -kilpailussa vuosittain EU:n rahoittamia hankkeita, jotka ovat hyviä esimerkkejä huippuosaamisesta ja uusista lähestymistavoista aluekehityksen saralla.

Tänä vuonna RegioStars -palkinnot jaetaan viidessä kilpailukategoriassa, jotka edustavat EU:n aluepolitiikan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä aloja:

  • Älykäs kasvu: Teollinen siirtymä älykkääseen Eurooppaan
  • Kestävä kasvu: Kiertotalous vihreää Eurooppaa varten
  • Osallistava kasvu: Taidot ja koulutus digitaalista Eurooppaa varten
  • Kaupunkikehitys: Kansalaisten sitoutuminen yhtenäisiin eurooppalaisiin kaupunkeihin
  • Vuoden teema "Interreg 30 vuotta": Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen rajat ylittävässä yhteistyössä

Kilpailuun on ilmoittautunut 206 hanketta. Tuomaristo valitsee kustakin kategoriasta finalistit, jotka julkistetaan 9. heinäkuuta. Voittajat palkitaan Brysselissä lokakuussa.

Kilpailussa mukana EAKR-hankkeet Etelä-Karjalasta ja Päijät-Hämeestä

Etelä-Suomesta kilpailuun on ilmoittautunut kaksi EAKR-hanketta. Etelä-Karjalasta mukana on Teollisuuden 3D-tulostus (Me3DI, Metal 3D Innovations) älykkään kasvun kategoriassa (smart growth). Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Karjalan teollisuuden metallien 3D-tulostuskeskittymä, joka tehostaa metallien lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) käyttöä.

Päijät-Hämeestä kilpailuun osallistuu REHOME – väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali kestävän kasvun kategoriassa (sustainable growth).  Hankkeessa rakennetaan päijäthämäläinen innovaatio- ja yritysryhmä sekä arvoketju tuottamaan väliaikaisasumisen ja hätämajoituksen ratkaisuja kasvaville markkinoille Euroopassa ja Lähi-idässä.

Äänestä suosikkiasi yleisöäänestyksessä

Yleisö voi äänestää suosikkiaan yleisöpalkinnon saajaksi nyt käynnissä olevassa avoimessa verkkoäänestyksessä (Public Choice Award). Yleisöpalkinnon voittaja valitaan 25 finalistin joukosta sen perusteella, mikä hanke on saanut yhteenlaskettuna eniten "tykkäyksiä" ensimmäisessä vaiheessa ja ääniä toisessa, finalistivaiheessa. Suosikkihanketta voi äänestää painamalla hanke-esittelyn vieressä olevaa kuvaketta.

> Hankkeiden esittelyt ja yleisöäänestys RegioStarsin verkkosivuilla


EAKR-haku avautuu Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 15.6.2020

kukkia, puita ja merta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankehaku avautuu 15.6.2020 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Maakuntien liitot hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman mukaisia hankkeita. Yksivaiheisen haun hakemukset tulee jättää EURA-järjestelmään 31.8.2020 mennessä. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Etelä-Karjalassa hakuun aukeavat molemmat EAKR-toimintalinjat ja kaikki erityistavoitteet. Haettavana on pk-yritystoiminnan uudistumista tukevia tai strategisia osaamiskeskittymiä vahvistavia, eri toimijoiden yhteistyötä edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee tukea Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tai Etelä-Karjalan innovaatiostrategian konkreettista toteutumista esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien, osaamispohjaisen yrittäjyyden tai Etelä-Karjalan osaamisprofiilin vahvistumisen kautta. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 350 000 euroa.

Kymenlaaksossa on ohjelmakauden 2014–2020 myöntövaltuutta käytettävissä toimintalinjan 2 "Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen" hankkeisiin noin 250 000 euroa. Haussa painotetaan erityisesti maakunnan älykästä erikoistumista ja hiilineutraaliustavoitetta edistäviä hankkeita.

Hakuohje, tarkemmat hakupainotukset ja maakunnittaiset tiedot julkaistaan haun avautuessa 15.6. rakennerahastojen verkkosivuilla kohdassa Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat.

Ilmoittaudu hakuinfoon

Hakua koskien järjestetään hakuinfo verkossa 15.6. klo 14–15.30. Tilaisuus toteutetaan Microsoft Teamsin välityksellä. Hakuinfossa saat tarpeelliset tiedot EAKR-rahoituksen hakemisesta ja maakuntien hakupainotuksista sekä vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen. Aikaa on varattu myös kysymysten esittämiseen.

> Ilmoittautuminen hakuinfoon tapahtumakalenterista 11.6. mennessä.

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998 tai eakr(at)uudenmaanliitto.fi

 

 


Kevään ESR –haun sato oli runsas

Hämeen ELY-keskuksella oli avoin ESR -haku kaikissa alueen maakunnissa. Haussa etsittiin avauksia toimintalinjalle 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Erityisesti etsittiin hankeideoita, joilla vastataan alueen ajankohtaisiin työllisyyshaasteisiin sekä yritysten tarpeisiin. Lisäksi etsittiin ideoita, joilla ehkäistään miesten syrjäytymistä.

Kiinnostus kaikkia erityistavoitteita kohtaan oli tasaista. Kaikissa maakunnissa ja tavoitteissa kisa siis tulee olemaan tiukka. Hakemuksia jätettiin 67 kappaletta, yli 15 miljoonalla eurolla. Käytettävissä on tämän hetkisen tiedon mukaan alle neljä miljoonaa euroa.

-Osasimme odottaa paljon hakemuksia, mutta siitä huolimatta määrä hieman yllätti. Hakemukset vaikuttavat myös laadukkailta. Olen käynyt läpi jo jonkin verran miesten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä hakemuksia ja niissä on paneuduttu hyvin tasa-arvon näkökulmiin, kertoo rahoitusasiantuntija Niina Lamberg. 

Hakemuksen käsitellään nopeutetulla tahdilla ja erityisesti koronan vaikutusten torjuntaan suunnatut hankkeet pyritään saamaan maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen käsittelyyn jo kesäkuussa.

Rahoitusasiantuntijat tulevat olemaan yhteydessä hakijoihin siinä vaiheessa, kun valintojen tuloksia on tiedossa.


Tietoisku: Koronapandemian vaikutus EAKR-hankkeiden toteutukseen ja organisointiin 6.5. klo 9.00–10.00 – esitysmateriaali ladattavissa

Koronaviruspandemia voi aiheuttaa hankesuunnitelmasta poikkeavia tilanteita ja muutostarpeita käynnissä oleviin EAKR-hankkeisiin. Järjestämme aiheesta tietoiskun verkossa Uudenmaan liitolta rahoituspäätöksen saaneille EAKR-hankkeille keskiviikkona 6.5.2020 klo 9.00–10.00. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Liity webinaariin tästä linkistä:

> Osallistumislinkki webinaariin

Tekninen toteutus

Tietoisku järjestetään webinaarina Microsoft Teams live event -järjestelmän kautta.

Jos tietokoneellasi on Microsoft Teamsin työpöytäsovellus, voit liittyä webinaariin sitä kautta. Jos sovellusta ei valmiiksi ole, voit joko ladata sen tai liittyä selaimen kautta. Tekninen toimivuus on hyvä testata etukäteen.

Mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa ennen koulutusta tai sen aikana voit ottaa yhteyttä sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi. Tilaisuuden aikana voit myös kirjoittaa webinaarin kysymykset-osioon.

Tilaisuudesta ei tule olemaan saatavilla tallennetta.

Kysymykset

Ennakkokysymyksiä aihetta koskien voi lähettää maanantaihin 4.5. mennessä sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi.

Yleisiä kysymyksiä voi esittää myös webinaarin aikana kirjallisesti kysymykset-osiossa. Kysymyksiin vastataan sopivassa kohdassa.

Hankekohtaiset kysymykset pyydetään lähettämään suoraan hankkeen rahoittajalle sähköpostitse.

Esitysmateriaali

Tietoiskun esitysmateriaali on ladattavissa materiaalipankissa:

> Koronapandemian vaikutus EAKR-hankkeiden toteutukseen ja organisointiin 6.5.2020

Lisätietoja

Sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi


EU in My Region ja Eurooppa-päivä näkyvät somessa

ihmisiä ja EU in my region hashtag

EU in My Region -kampanjan tilaisuuksia ei järjestetä fyysisesti tänä keväänä koronapandemian takia. Myös toukokuisen Eurooppa-päivän yleisötapahtumat on peruttu. Kaikkia hankkeita kannustetaan kuitenkin osallistumaan kampanjaan sekä huomioimaan Eurooppa-päivää verkossa ja sosiaalisen median kanavilla, esimerkiksi tuomalla esiin hankkeen toimintaa ja tuloksia tai järjestämällä tapahtuman verkossa. EU in my Region -kampanjaa voi seurata ja siihen voi osallistua sosiaalisessa mediassa hashtagilla #EUinmyRegion. Eurooppa-päivän voi huomioida hashtagilla #Eurooppapäivä. EU-rahastoilla on 4.-9.5.2020 somekampanja teemalla #EUArjessa.

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään Schumanin julistuksen vuosipäivänä 9. toukokuuta. Keskeisinä teemoina tänä vuonna ovat vastuullisuus ja Suomen 25 vuotta kestänyt EU-jäsenyys. Eurooppa-päivä tulee näkymään verkossa ja sosiaalisessa mediassa koko viikon ajan.

Euroopan komission EU in my Region -kampanjan tavoitteena on innostaa EU:n rahoittamia hankkeita saamaan lisää näkyvyyttä ja tuomaan hankkeita lähemmäksi kansalaisia sekä viestimään hankkeen tuloksista. Tänä vuonna hankkeet voivat hyödyntää viestintäpakettia, merkitä verkkotapahtuman kartalle, osallistua valokuva- ja tarinakilpailuihin ja tietovisaan sekä oppia uutta innostavien online-koulutusten avulla.

Viestintäpaketista apua hankeviestintään

EU in my region -kampanjan verkkosivuilla on ladattavissa hankkeiden käyttöön viestintäpaketti, joka sisältää valmiita viestintäaineistoja, kuten kuvia ja bannereita someviestintään sekä julisteen. Niiden avulla hankkeella on oiva mahdollisuus lisätä näkyvyyttä.

> Lataa viestintäpaketti

> Merkitse hankkeen verkkotapahtuma kartalle

Lähetä kuva hankkeesta postikorttikilpailuun

Lähetä paras kuva hankkeestasi #EUinmyRegion -postikorttikilpailuun, jossa on mahdollisuus voittaa 300 kpl postikortteja hankkeen kuvalla painettuna. Kilpailuun voi lähettää enintään viisi kuvaa per hanke, mutta vain yksi niistä voidaan valita kilpailuun. Kuukausittain valitaan enintään 25 voittajavalokuvaa (yhteensä 150). Valokuvat pääsevät valokeilaan Euroopan laajuisesti!

> Postikorttikilpailun ohjeet ja säännöt

Ota osaa tarinakilpailuun ja tietovisaan

#EUinmyRegion-tarinakilpailun tavoitteena on esitellä EU-rahoitteisia hankkeita. Hanke voi osallistua lähettämällä jo julkaistun ja pysyvästi kaikkien saatavilla olevan tarinan kilpailuun 23.8.2020 mennessä. Tarina voi olla missä muodossa tahansa, esimerkiksi video, blogiteksti tai sosiaalisen median julkaisu. Kilpailun voittajat pääsevät tutustumaan viestintään Brysselissä lokakuussa 2020.

> Tarinakilpailun ohjeet ja säännöt

Euroopan komission sivuilta löytyy myös tietokilpailu, jossa voit testata tietosi. Tietovisoja on viisi 31.8.2020 saakka ja joka kuukauden lopussa julistetaan yksi voittaja. Voittajat saavat palkinnoksi eurooppalaisen herkkukorin.

> Osallistu tietovisaan

Opi uutta online-koulutuksissa

Tarjolla on hankeviestintää kehittäviä ja käytännönläheisiä online-koulutuksia. Koulutusmoduulien aiheina ovat tarinankerronta, tapahtuman järjestäminen, tapahtuman luominen ja mainostaminen Facebookissa sekä case-videoiden tekeminen. Kaikissa moduuleissa on useampi video. Koulutuksissa opit, kuinka luot kiehtovan tarinan hankkeestasi, järjestät ikimuistoisen tapahtuman, luot tapahtuman ja mainostat sitä Facebookissa sekä kuinka teet case-videon.

> Online-koulutukset

 

> Lisätietoa EU in my Region -kampanjasta

 


Visar 1-10 av 227 resultat.
Antal per sida 10
av 23