Partnerskap det genomskärande temat i Egentliga Finlands landskapsstrategi

I Egentliga Finlands landskapsstrategi ingår både landskapsplanen till 2035+ och landskapsprogrammet för perioden  2014–2017. Landskapsplanen är en strategisk plan på lång sikt där målen och strategin för landskapets utveckling har ställts. Det är en genomgripande beskrivning av landskapets framgångsfaktorer utformade ur en annan synvinkel genom en värdediskussion.

Landskapets vision är "I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa i Finland. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs genom samarbete och partnerskap".

Det genomskärande temat är partnerskapet i regionen mellan aktörerna och att jobba tillsammans. I landskapsprogrammet ingår de ur utvecklingssynpunkt mest centrala projekten och åtgärderna. Programmet är hela landskapets gemensamma vilja. Därför kallas strategin strategiskt partnerskap.

Strategin har fyra spetsteman:

  • Ansvarsfullhet – framtiden är val nu
  • Samarbetsfärdigheter – att överskrida gränserna tillsammans
  • Tillgänglighet – porten till Östersjön som är lätt att nå
  • Resursvishet – innovativt föregångarskap

Landskapsplanens fyra spetsteman framkallar uppfattningen om hur ansvarsfullheten, samarbetsfärdigheterna, tillgängligheten och resursvisheten förverkligas och syns i Egentliga Finland 2035.  

Egentliga Finlands landskapsfullmäktige godkände landskapsstrategin i juni 2014. Projekt som finansieras i Egentliga Finland ska uppfylla strategins mål.