Strukturfonder i Östra Finland

På Östra Finlands sidor på strukturfondsportalen finns information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i området Östra Finland. För Östra och Norra Finland har utarbetats en gemensam regional plan som preciserar genomförandet av Finlands riksomfattade strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Den regionala planen beaktar Östra och Norra Finlands särdrag och prioriteringar. Genomförandet, som utgår från landskapen, bottnar i landskapsprogrammen, som stöd för vilka man också har utarbetat genomförandeplaner som omfattar de möjligheter som Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

NTM-centralen i Södra Savolax betjänar Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax i fråga om ESF- och ERUF-finansiering. Landskapsförbunden betjänar i sina egna landskap gällande ERUF-finansiering.

 

Rahoituksen ennätysvuosi - ELY-keskus sijoitti Itä-Suomen kehitykseen lähes 84 miljoonaa euroa

Vuosi 2018 oli ennätysvilkas kehittämisrahoituksen kysynnän ja myönnön suhteen Itä-Suomessa. ELY-keskus sijoitti Itä-Suomen kehitykseen lähes 84 miljoonaa euroa, josta yrityksiin yli 56 miljoonaa...

Hankehaut

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankehaut päättyvät 15.2., 17.5. ja 30.9.2019, pl....

Pohjois-Savo panostaa veto- ja työvoimaan

Pohjois-Savossa pito- ja vetovoima sekä osaavan työvoiman saatavuus nousevat keskiöön EU-kauden lopulla. Maakunnassa käytettävissä olevia EU-varoja tulee lisäksi suunnata aiempaa...

Pohjois-Savon kärkiteemojen kehittämistyö esillä

Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärkialojen kehittämiseen liittyvää toimintaa ja pääasiassa rakennerahastovaroin tuettuja hankkeita on koottu...