Strukturfonder i Östra Finland

På Östra Finlands sidor på strukturfondsportalen finns information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i området Östra Finland. För Östra och Norra Finland har utarbetats en gemensam regional plan som preciserar genomförandet av Finlands riksomfattade strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Den regionala planen beaktar Östra och Norra Finlands särdrag och prioriteringar. Genomförandet, som utgår från landskapen, bottnar i landskapsprogrammen, som stöd för vilka man också har utarbetat genomförandeplaner som omfattar de möjligheter som Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

NTM-centralen i Södra Savolax betjänar Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax i fråga om ESF- och ERUF-finansiering. Landskapsförbunden betjänar i sina egna landskap gällande ERUF-finansiering.

 

Sinisellä pohjalla teksti: EURA 2021, uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027.

Valmistaudu uuteen rakennerahasto-ohjelmakauteen

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelman, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, toimeenpano käynnistyy 1.11.2021. Ohjelmakauden toteutus aloitetaan...

Teksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 Itä- ja Pohjois-Suomen aloitustilasiuus 3.11.2021 klo 12-16

Katse tulevaan - Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kiitoon EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tuella

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat käynnistävät Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 3.11.2021 klo 12–16 järjestettävällä...

Alueellinen EU-rahanjako saatiin päätettyä

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman alueellinen rahanjako saatiin vihdoin päätettyä valtioneuvostossa, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi...

Oranssilla pohjalla teksti mieliteko ja sanan lopussa sydän.

Mielen hyvinvointia Pohjois-Savoon! - Maakunnan kokoinen muutostarina alkaa nyt

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021–2030 ESR-hankkeen kehitysohjelma Mieliteko on startannut. Olemme aloittaneet työn Pohjois-Savon maakunnassa mielen hyvinvoinnin edistämiseksi,...