Strukturfonder i Östra Finland

På Östra Finlands sidor på strukturfondsportalen finns information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i området Östra Finland. För Östra och Norra Finland har utarbetats en gemensam regional plan som preciserar genomförandet av Finlands riksomfattade strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Den regionala planen beaktar Östra och Norra Finlands särdrag och prioriteringar. Genomförandet, som utgår från landskapen, bottnar i landskapsprogrammen, som stöd för vilka man också har utarbetat genomförandeplaner som omfattar de möjligheter som Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

NTM-centralen i Södra Savolax betjänar Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax i fråga om ESF- och ERUF-finansiering. Landskapsförbunden betjänar i sina egna landskap gällande ERUF-finansiering.

 

”Alue- ja rakennepolitiikan painopiste pysyy Itä- ja Pohjois-Suomessa”

Keskustelu EU:n uudesta ohjelmakaudesta 2021–2027 on saanut vauhtia viimeisten kuukausien aikana. Viimeksi Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat toivat esiin huolensa ns. koheesiovarojen jaon...

ELY-keskuksen rahoituskampanjan tulos - Yritykset uskovat tulevaan, kehittävät ja investoivat

ELY-keskus haki toukokuun lopussa päättyneellä kampanjalla voimakkaasti kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien itäsuomalaisten pk-yritysten kehittämis- ja investointihankkeita...

Hae hankkeellesi rahoitusta!

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankehaku päättyy 30.9.2019 , pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka...

Pohjois-Karjalan Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kevätkokouksessa käsiteltiin isoja hankehakemuksia

Pohjois-Karjalan Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) antoi kevätkokouksessaan puoltavan lausunnon yhdeksälle hankkeelle, jotka hakivat rahoitusta EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen...